Regionale Investeringsagenda Zuid-Hollandse Delta Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

Resultaten in het kort

• 1 gedragen investeringsagenda
• 10 interviews
• 3 interactieve sessies
• 1 pressure cooker
• 9 programmalijnen, 11 bouwstenen

 

Over dit project

Kansrijk investeren in een groene, vitale en innovatieve verbindingsregio

De Zuid-Hollandse Delta is strategisch gelegen tussen de havens van Rotterdam in het Noorden en de haven van Antwerpen in het Zuiden. De Delta is veelzijdig en kenmerkend als een landelijk gebied met een verstedelijkte rand vlak bij de Rotterdamse metropool met 300.000 inwoners die gewend zijn de handen uit de mouwen te steken. Het is een gebied dat met rust, ruimte en een prachtig landschap de unieke voortuin van de Randstad vormt. Het is er goed wonen, werken, recreëren en ontwikkelen. Én het is ook een dynamisch gebied met innovatieve bedrijvigheid: bijvoorbeeld in de agrifood als producent voor het stedelijke gebied, een hoogwaardige dienstensector voor het havenindustrieel complex en een duurzame energiesector.

 

De Zuid-Hollandse Delta heeft de ambitie om in 2030 welvarend, verbonden, gezond, energieneutraal, klimaatproof en innovatief te zijn. Om deze ambitie tot en met 2050 te realiseren heeft de regio 3 doelen geformuleerd: Een gezonde, bereikbare en klimaatbestendige leefomgeving (1), Een innovatieve, duurzame economie en arbeidsmarkt (2) en vitale wijken en kernen (3). In deze Regionale Investeringsagenda worden deze ambitie en doelen uitgewerkt tot een concreet uitvoeringsprogramma waarbij overheid, bedrijfsleven, onderwijspartners en middenveld intensief samenwerken om de kansen te verzilveren die de Zuid-Hollandse Delta biedt.

Public Result heeft de regio ondersteund bij het opstellen van de investeringsagenda. Tijdens het opstellen van de agenda heeft Public Result nauw gekeken naar de eigen bijdrage die elk eiland levert, om zo zeker te zijn dat de regionale investeringsagenda op ieders wensen, kansen en uitdagingen aansluit.

 

De agenda bestaat uit 9 programmalijnen die nauw aan sluiten bij de reeds in de regio bestaande en goed erkende structuren, initiatieven en samenwerkingsverbanden. Dit zorgt voor extra efficiency en slagkracht in de uitvoering.

  • Agrifood
  • Duurzaamheid
  • Landschap en toerisme
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Innovatie en ondernemerschap
  • Mobiliteit en bereikbaarheid
  • Woon-en veilige leefomgeving
  • Positieve gezondheid
  • Governance

 

Om de programmalijnen te vertalen naar een concrete investeringsagenda, heeft Public Result middels het DEAL-model 11 bouwsteen uitgewerkt. Centraal in het DEAL model staan Doen, Energie, Afspraken en Lef. De businesscases jagen tegelijk de economie, de arbeidsmarkt, de vitale kernen en het woon- en leefklimaat in de regio aan. In drie interactieve sessies worden de businesscases besproken met sleutelfiguren uit de regio. Zo wordt ruimte gelaten voor partijen in de regio om er tijdens de uitvoering in vitale coalities verder vorm aan te geven. De diverse businesscases geven inzicht in de impact die beoogd wordt. Dit bouwt in het kader van de investeringsagenda op tot een impactmonitor die laat zien wat de effecten van de regionale investeringsagenda voor de brede welvaart van de Zuid-Hollandse Delta.

Nieuws

Werken bij Public Result?