Sociaal Economisch Actieplan Harlingen en Waadhoeke Economie, Krimp & Bevolkingstransitie

Resultaten in het kort

• 1 door de drie O's breed gedragen sociaal economisch actieplan
• 3 focusgroepen
• 4 programmalijnen
• 11 businesscases
• Een maximale economische groei van 22%

 

Over dit project

'Kansen verzilveren'

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke in Noordwest-Friesland slaan de handen ineen voor een sterke regio: samen met Ondernemers en Onderwijs hebben zij de gezamenlijke ambitie voor brede welvaart, economie en welzijn vertaald naar een Sociaal Economisch Actieprogramma voor de komende 10 jaar.

Uit een eerdere SWOT-analyse, die Public Result namens beide gemeenten heeft uitgevoerd, bleek dat de regionale economie met maximaal 22% kan groeien tot 2030. Dat is een groei van maar liefst €276 miljoen.

Ondernemers, onderwijs en de overheid zetten nu gezamenlijk de schouders onder dit Sociaal Economisch Actieplan dat via vier programmalijnen en 11 businesscases, de economische vitaliteit van de regio voor nu en in de toekomst behoudt: een vitaal Waadhoeke en Harlingen voor nu en in de toekomst.

De regio gaat aan de slag langs vier programmalijnen:

  • Door innovatie en ondernemerschap te stimuleren
  • Door arbeidstalent aan te trekken en te behouden
  • Door het woon- en vestigingsklimaat te versterken
  • Door slimmer samen te werken binnen en buiten de regio

Het Sociaal Economisch Actieplan wordt breed in de regio gedragen en ook de provincie Friesland wil een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door kennis en expertise in te brengen.

 

Tijdens drie focusgroepen is de ambitie langs de programmalijnen vertaald in concrete businesscases die de komende jaren een bijdrage moeten leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit in de regio.

 

Het actieplan is door beide colleges van burgemeester en wethouders met open armen ontvangen, het voorstel wordt in april in beide raden besproken. Benieuwd naar het actieplan? Bekijk dan de documenten hieronder.

 

Public Result ondersteunde de regio eerder met het opstellen van de SWOT-analyse, waarna Public Result ook betrokken was bij het opstellen van het Sociaal Economisch Actieplan (SEA). Benieuwd wat Public Result voor u kan betekenen?  Klik dan hier.

Nieuws

Over kennisgebied Economie

Economie

De Nederlandse economie zit weer in de lift. Het herstel is pril en nog niet iedereen voelt de gevolgen hiervan. Bedrijven die ternauwernood het hoofd ...

Lees verder >