Sociaaleconomisch Actieplan Harlingen en Waadhoeke Economische structuurversterking

Resultaten in het kort

• 1 door de drie O's breed gedragen sociaal economisch actieplan
• 3 focusgroepen
• 4 programmalijnen
• 11 businesscases
• Een maximale economische groei van 22%

 

Over dit project

'Kansen verzilveren'

De gemeenten Harlingen en Waadhoeke in Noordwest-Friesland slaan de handen ineen voor een sterke regio: samen met Ondernemers en Onderwijs hebben zij de gezamenlijke ambitie voor brede welvaart, economie en welzijn vertaald naar een Sociaaleconomisch Actieprogramma voor de komende 10 jaar.

 

Uit een eerdere SWOT-analyse, die Public Result namens beide gemeenten heeft uitgevoerd, bleek dat de regionale economie met maximaal 22% kan groeien tot 2030. Dat is een groei van maar liefst €276 miljoen.

 

Ondernemers, onderwijs en de overheid zetten nu gezamenlijk de schouders onder dit Sociaaleconomisch Actieplan dat via vier programmalijnen en 11 businesscases, de economische vitaliteit van de regio voor nu en in de toekomst behoudt: een vitaal Waadhoeke en Harlingen voor nu en in de toekomst.

 

De regio gaat aan de slag langs vier programmalijnen:

  • Door innovatie en ondernemerschap te stimuleren
  • Door arbeidstalent aan te trekken en te behouden
  • Door het woon- en vestigingsklimaat te versterken
  • Door slimmer samen te werken binnen en buiten de regio
 

Het Sociaaleconomisch Actieplan wordt breed in de regio gedragen en ook de provincie Friesland wil een steentje bijdragen, bijvoorbeeld door kennis en expertise in te brengen.

 

Tijdens drie focusgroepen is de ambitie langs de programmalijnen vertaald in concrete businesscases die de komende jaren een bijdrage moeten leveren aan de leefbaarheid en vitaliteit in de regio.

Het actieplan is door beide colleges van burgemeester en wethouders met open armen ontvangen, het voorstel wordt in april in beide raden besproken. Benieuwd naar het actieplan? Bekijk dan de documenten hieronder.

De corona crisis

Begin 2020 brak de corona crisis uit. Deze crisis heeft grote invloed (gehad) op de economie van regio’s en gemeentes. Om de effecten van de corona crisis zo goed mogelijk te kunnen overzien en aan te kunnen pakken heeft Public Result een analyse uitgevoerd voor de gemeenten Waadhoeke en Harlingen. Deze analyse trekt conclusies over het effect op de economie en geeft aanbevelingen over hoe verder te gaan. Enkele van deze conclusies waren dat er ingrijpende gevolgen waren voor ondernemerschap, werkgelegenheid en sectoren in de gemeenten. Het aantal faillissementen een half jaar na het uitbreken van corona was namelijk verdubbeld.

 

Public Result heeft uiteindelijk geconcludeerd dat het belangrijk is om vast te houden aan bovengenoemd handelingsperspectief en de programmalijnen zo goed mogelijk uit te voeren. De speerpunten uit het sociaaleconomisch actieprogramma zijn hiervoor het geëigende maatregelenpakket om slagkracht en maatwerk te bieden in economische structuurversterking. De analyse liet wel zien dat het belangrijk was om de volgende dingen te prioriteren:

  • Balans op de arbeidsmarkt
  • Ondersteuning van ondernemers

Nieuws

Werken bij Public Result?