Analyse Den Haag Zuidwest Wijkenaanpak

De gemeente Den Haag stond anno 2006 voor een forse herstructureringsopgave in Den Haag Zuidwest. Zuidwest is een deel van het stadsdeel Escamp bestaande uit de vier wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Zowel op sociaal, economisch als fysiek gebied krijgen de wijken een kwaliteitsimpuls. Dit is nodig omdat Zuidwest in sociaal-economisch opzicht tot de zwakkere gebieden in Den Haag behoort.

Actieplan voor de sociale aanpak

In de Structuurvisie Den Haag Zuidwest, vastgesteld door het gemeentebestuur, is het kader van de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied beschreven. Daarnaast zijn er maatregelen op het sociale vlak. Ter aanvulling op de ruimtelijke visie is een actieplan voor de sociale aanpak van Den Haag Zuidwest opgesteld. Volgens dit actieplan zijn er geen grote tekorten aan voorzieningen in Zuidwest. De gemeente ziet het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande voorzieningen als belangrijkste opgave, bijvoorbeeld door het ruimtelijk en organisatorisch clusteren van voorzieningen.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor partijen die van betekenis zijn voor de sociale infrastructuur in Zuidwest: de zorg- en welzijnsinstellingen, scholen, sport- en cultuurorganisaties, woningcorporaties, de gemeente, enzovoort. Hun investeringen in en plannen voor accommodaties en activiteiten zijn van essentieel belang voor de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest.

Public Result heeft in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar de plannen van een aantal belangrijke partijen in de sociale sector in Den Haag Zuidwest. Geïnventariseerd is welke wensen, mogelijkheden en samenwerkingskansen en -locaties de partijen zien in de toekomst op sociaal-fysiek gebied. Tijdens een werkconferentie op 22 april 2005 gingen de partijen aan de hand van de resultaten van het onderzoek en enkele hieruit volgende aanbevelingen op zoek naar verdere mogelijkheden voor samenwerking.

Nieuws

Werken bij Public Result?