Ondersteuning aanvraag Noodfonds Wadden Economische structuurversterking, Wonen

Resultaten in het kort

• Een aanvraag van € 38 mln aan steun
• Structurele oplossingen in 2 stappen

 

Over dit project

De Waddeneilanden zijn hard getroffen door de corona crisis, met een eilander economie die afhankelijk is van de overzettingen per boot en een economie die op alle fronten afhankelijk is van toerisme. Om op korte termijn de effecten van de crisis op te vangen en op de middellange termijn toe te groeien naar een nieuwe veilige, duurzame en weerbare economie is in 2020 een programma opgesteld voor diepte-investeringen. De Waddeneilanden zijn zodoende over een noodfonds in gesprek geweest met het ministerie van EZK en de provincie Fryslân.

 

Public Result is gevraagd - mede vanuit onze ervaring bij het opstellen van twee succesvolle Regio Deal aanvragen en onze kennis met de economische structuurversterkingsvraagstukken op de de Wadden - de opstelling van een goed onderbouwde aanvraag aan EZK voor een dergelijk noodfonds uiterlijk eind mei/begin juni 2020 te ondersteunen. Uit de verkenning en impactmeting kwam naar voren dat financiële ondersteuning van 38 mln euro van het Rijk nodig was om de Waddeneconomie zowel op korte als op lange termijn (structureel) te ondersteunen.

Ondersteuning voor de korte en lange termijn

De eerste stap is gefocust op urgente ondersteuning voor de korte termijn in 2020 en de tweede stap is gefocust op ondersteuning op de langere termijn (vanaf 2021). In de eerste stap stonden de volgende punten centraal:

  • Daling van het aantal toeristen
  • Opvangen van verliezen in de toeristische sector en andere sectoren
  • Derving van de gemeentelijke kosten

 

Om ook tot structurele oplossingen te komen was ondersteuning op de lange termijn ook essentieel. Het gaat enerzijds om vernieuwing van het toerisme en anderzijds om een verbreding van de economie om de afhankelijkheid van het toerisme te verminderen. Om deze veranderingen mogelijk te maken zijn investeringen nodig die de eilanden en haar ondernemers zelf niet kunnen dragen.

 

Public Result heeft de brief voor het ministerie en de provincie in samenwerking met de Waddeneilanden opgesteld. Het resultaat was een duidelijk en onderbouwd overzicht van structurele oplossingen die zouden zijn om de Wadden economie tijdens de coronacrisis draaiende te houden en een boost te geven voor de tijd daarna.

Nieuws

Werken bij Public Result?