Zwerfafvaltrajecten ‘Bewonersparticipatie’ Wijkenaanpak

bewontrackGemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een centrale rol in de aanpak van zwerfafval. Voor ondersteuning bij deze taak kunnen zij terecht bij het 'Focusprogramma Zwerfafval' uitgevoerd door Gemeente Schoon. Doel van het programma is een schoner Nederland. Binnen het thema ‘bewonersparticipatie’ heeft Public Result in 2011 en 2012 acht gemeenten ondersteund:

  • Culemborg
  • Dordrecht
  • Haarlem
  • Noordwijk
  • Over-gemeenten
  • Pijnacker-Nootdorp
  • Spijkenisse
  • Stichting Noordzee – My beach

Zwerfafval

Het opruimen van zwerfafval is een aansprekende vorm van bewonersparticipatie, die niet alleen leidt tot een schonere woonomgeving, maar ook tot meer betrokkenheid van bewoners bij hun omgeving en het versterken van de sociale cohesie. Gezien de sterke variatie in aard en intensiteit waarmee bewoners actief zijn, vraagt de ondersteuning een op maat gesneden aanpak op basis van het ‘DNA’ (de specifieke kenmerken) van wijken en buurten.

Public Result heeft de gemeenten op verschillende wijzen ondersteund: operationeel, maar ook bij het ontwikkelen van een strategie om specifieke doelgroepen te activeren of met het doorlichten van het beleid.

Voorbeelden van operationele ondersteuning zijn de gemeenten Borne en Noordwijk, waar Public Result draaiboeken heeft ontwikkeld voor opschoonacties met bewoners. In andere gemeenten heeft de ondersteuning zich gericht op specifieke doelgroepen in vaak wat problematische wijken, zoals Terweijde in Culemborg (waar het ging om autochtone en allochtone jongeren) en de bewoners van Stadbroek in Sittard (die soms onder druk van hun omgeving staan als zij willen participeren).Voorbeelden tot slot waar het beleid met betrekking tot bewonersparticipatie tegen het licht is gehouden, zijn de ‘Schoon Schip Trein’ in Spijkenisse en de gemeente Haarlem, waar Public Result voor de bewonersparticipatie in het Vondelkwartier een aantal instrumenten heeft ontwikkeld (zowel gericht op participatie als communicatie) met als uiteindelijk doel te komen tot een wijkcontract.

Klik hier voor de eindrapporten van de gemeente Dordrecht, Haarlem, Spijkenisse, Culemborg, NoordwijkPijnacker-Nootdorp, Haarlem en Spijkenisse.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?