Routeplanner zwerfafval Wijkenaanpak

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe – en soms zelfs of – de regie moet worden gevoerd bij initiatieven van bewoners, ondernemers en scholen om zwerfafval op te ruimen.

Door de veranderende verhoudingen tussen overheid en burger is het noodzakelijk dat gemeenten hun regierol onder de loep nemen en aanpassen. Dat raakt veel facetten van beleids- en bedrijfsvoering: van beleids- en strategieontwikkeling tot stijl van besturen en managen, maar ook de inzet van instrumenten en communicatie met de burger.

Praktische handleiding voor gemeenten

Public Result beschikt met de routeplanner zwerfafval over een praktische handleiding voor gemeenten om de huidige regierol te evalueren en effectief te richten op de veranderende verhouding tussen burger en overheid.

Daarnaast is een concreet coachingsprogramma ontwikkeld voor medewerkers van afdelingen openbare ruimte.

Bij de toepassing van de routeplanner wordt steeds maatwerk geboden, er wordt afgestemd op de mogelijkheden van de burger en de ambities van de gemeente op het gebied van schoon en heel.

Resultaten van de routeplanner zwerfafval zijn inzichten in de huidige en de gewenste regierol en sturingsfilosofie bij het beheer van de openbare ruimte. Op basis hiervan kan een concrete roadmap worden uitgewerkt hoe de gewenste situatie bereikt kan worden. De routeplanner zwerfafval is ingezet in stadsdeel Amsterdam-Noord en de gemeenten Rotterdam, Kampen, Bergen op Zoom en Utrechtse Heuvelrug.


Nieuws

 
Over kennisgebied Wijkenaanpak

Wijkenaanpak

Kansrijke wijken De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te ...

Lees verder >

Werken bij Public Result?