Schoon en heel in Voorstad Oost Wijkenaanpak

De gemeente Deventer heeft voor de wijk Voorstad Oost een toekomstvisie opgesteld. Bevordering van de leefbaarheid in de wijk is een belangrijk doel teneinde de verloederde situatie in de wijk te verbeteren. Het gaat daarbij om verbetering van de onderhoudsstaat van woningen en winkels, oplossingen voor de sociale problematiek, maar ook vermindering van de vervuiling (zwerfafval) en vernielingen. De genoemde problemen kennen elk hun eigen insteek, maar staan ook in relatie tot elkaar en leiden zonder maatregelen tot een vervalspiraal. Eén van de projecten betreft ‘ schoon en heel’ en dient te leiden tot a) een schone wijk waarin de openbare ruimte op orde is en b) een netwerk van samenwerkende partijen die ervoor zorgen dat het beoogde kwaliteitsniveau wordt gehandhaafd.

Voor dit project is een projectplan opgesteld, dat er van uitgaat dat in januari 2011 wordt gestart. Voor die tijd dient een begeleidingscommissie te zijn geïnstalleerd en een convenant te zijn getekend tussen de deelnemende partijen.

Het voornemen sluit aan bij eerdere initiatieven van de gemeente Deventer om verloedering tegen te gaan. Zo is Deventer pilotgemeente geweest in het kader van de ontwikkeling van de ‘wijkcreator Zwerfafval’ door Public Result in opdracht van SenterNovem (thans AgentschapNL), Stichting Nederland Schoon en VNG. Tevens heeft de gemeente dit instrument toegepast in wijk 4 om aldaar de verloedering tegen te gaan. Public Result heeft hierbij ondersteuning geboden.

In 2010 en 2011 bood Public Result ondersteuning aan de gemeente Deventer in Voorstad Oost bij het proces om te komen tot een intentieakkoord tussen de verschillende partijen om de wijk op orde te krijgen en vervolgens het beoogde kwaliteitsniveau te handhaven. Het intentieakkoord vindt u hier.

Het participatie-receptenboek zwerfafval is hieronder te vinden in pdf.

Nieuws

Werken bij Public Result?