Zwerfafvaltraject ‘Ondernemers en participatie’ Wijkenaanpak

Gemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een centrale rol in de aanpak van zwerfafval. Voor ondersteuning bij deze taak kunnen zij terecht bij het 'Focusprogramma Zwerfafval' uitgevoerd door Gemeente Schoon. Doel van het programma is een schoner Nederland.

Binnen het thema ‘ondernemers en zwerfafval’ heeft Public Result in de periode 2011- 2013 verschillende gemeenten ondersteund:

  • Amsterdam Centrum
  • Amsterdam Noord: de wijken Nieuwendam-Noord,  Van der Pek en Vogelbuurtzwethonder
  • Kampen
  • Rotterdam Cool-Zuid
  • Zaanstad

In potentie zijn ondernemers sterke partners voor gemeente, door hun duurzame rol in de wijk en hun beschikking over kapitaal, kennis en kunde.

Public Result heeft de mogelijkheden om deze potentie te benutten onderzocht en in verschillende projecten toegepast. Zo is veel kennis opgebouwd met een onderzoeksrapport naar ondernemers en zwerfafval voor Gemeente Schoon en een literatuurstudie naar ‘participatieprikkels’ voor ondernemers in het stadsdeel Amsterdam Centrum.

Daarbij is veel aandacht besteed aan het leggen van duurzame relaties tussen ondernemers, bewoners en gemeente. Dit is gedaan door op maat gesneden doorbraakplannen te ontwikkelen.

De wijze waarop een doorbraakplan tot stand komt is afhankelijk van de lokale situatie. In Rotterdam en Amsterdam-Noord zijn bijvoorbeeld wijkschouwen georganiseerd met ondernemers, waarbij betrokken partijen hun mening en wensen met elkaar konden delen. In Zaandam en in Kampen zijn enquêtes en interviews afgenomen om een goed beeld te krijgen van de situatie: de knelpunten en kansen.

De doorbraakplannen vormen de basis voor businesscases, in sommige gevallen beklonken met de ondertekening van een convenant  door ondernemers, gemeente en eventueel andere betrokken partijen. In Zaandam is een convenant ondertekend en hebben ondernemers een grotere bijdrage aan schoonmaakwerkzaamheden in het Centrum toegezegd, in ruil voor meer promotie van dit gebied door de gemeente. In Rotterdam zijn de werkzaamheden van de gemeente en ondernemers beter op elkaar afgestemd voor een nog schonere winkelstraat en vastgelegd in een door de wethouder ondertekend convenant.  In Amsterdam- Noord zijn de projecten afgesloten met een feestelijke opschoondag.

 

Klik hier voor meer informatie over de projecten in Zaanstad en Kampen en Amsterdam-Noord Vogelbuurt.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?