Zwerfafvaltraject ‘Beloningssystemen’ Wijkenaanpak

Gemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een centrale rol in de aanpak van zwerfafval. Voor ondersteuning bij deze taak kunnen zij terecht bij het 'Focusprogramma Zwerfafval'. Doel van het programma is een schoner Nederland.

In een literatuurstudie voor het stadsdeel Oost heeft Public Result verschillende beloningsystemen getoetst. Enerzijds of zij aanslaan bij de doelgroep (namelijk daadwerkelijk door hen als beloning worden gezien en aansluiten bij hun normen- en waardensysteem) en effectief zijn (niet ten koste gaan van de eigen intrinsieke motivatie). Anderzijds of zij voor de opdrachtgever een acceptabel evenwicht vormen tussen (financiële) kosten en (financiële en maatschappelijke) baten en bovendien inpasbaar zijn in de organisatie.

Concrete aanbevelingen voor het stadsdeel

Binnenlandse projecten zijn onder meer de ‘Cambio’s’ van de Deventer Schoonfamilie, de ‘Crownies’ in Den Haag, de Dordtse ‘Schapenkop’ en ‘zakgeldprojecten’ in de regio Rotterdam als het gaat om zwerfafval,  en het ‘omgekeerd inzamelen’ en het project ‘Afval loont’ als het gaat om het hergebruik van afval. Internationaal zijn projecten in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en China bezien. Tevens zijn in de Indische Buurt enquêtes gehouden welke vorm van belonen met meeste aanslaat bij de bewoners.

Een en ander heeft tot een aantal concrete aanbevelingen geleid voor het stadsdeel.

Nieuws

Werken bij Public Result?