Zwerfafvaltraject ‘Scholen en participatie’ Onderwijs, Wijkenaanpak

Gemeenten vervullen, als beheerder van het grootste deel van de openbare ruimte, een centrale rol in de aanpak van zwerfafval. Voor ondersteuning bij deze taak kunnen zij terecht bij het 'Focusprogramma Zwerfafval' uitgevoerd door Gemeente Schoon. Doel van het programma is een schoner Nederland.

Binnen het thema ‘scholen en zwerfafval’ heeft Public Result in 2011 tot en met 2013 vijf gemeenten ondersteund:

  • Amsterdam, stadsdeel Amsterdam-Noord
  • Vlaardingen
  • Wijk bij Duurstede
  • Zoeterwoude
  • Zwartewaterland
schooltrack2

De inzet van scholen in bestrijding van zwerfafval biedt veel mogelijkheden voor een schonere leefomgeving. Toch maken gemeenten hier nog niet altijd gebruik van.

Public Result heeft bovenstaande gemeenten geholpen om scholen meer te betrekken bij de aanpak van zwerfafval en beheer van de openbare ruimte. Daarbij zijn per gemeente de problematiek en de mogelijkheden voor een grotere inzet van scholen geanalyseerd. Zo zijn in de gemeente Zwartewaterland en Wijk bij Duurstede zogenaamde ‘snoeproutes’ tussen scholen en gemeente in kaart gebracht. Ook is in verschillende gemeenten geconstateerd dat scholen wel participeren, maar dat deze participatie voornamelijk een  incidenteel karakter kent.

Public Result heeft bovenstaande gemeenten geholpen om scholen meer te betrekken bij de aanpak van zwerfafval en beheer van de openbare ruimte. Daarbij zijn per gemeente de problematiek en de mogelijkheden voor een grotere inzet van scholen geanalyseerd. Zo zijn in de gemeente Zwartewaterland en Wijk bij Duurstede zogenaamde ‘snoeproutes’ tussen scholen en gemeente in kaart gebracht. Ook is in verschillende gemeenten geconstateerd dat scholen wel participeren, maar dat deze participatie voornamelijk een  incidenteel karakter kent.

Public Result heeft verschillende oplossingen ontwikkeld die zowel motiverend werken voor leerlingen, als een structureel positief effect hebben op de openbare ruimte én bijdragen aan een goede relatie tussen school en gemeente. Dergelijke oplossingen zijn ontwikkeld en beproefd in samenwerking met gemeenten, scholen en vooral de leerlingen zelf.

In Wijk bij Duurstede heeft de leerlingenraad van de betrokken middelbare school zelf voorstellen aangedragen voor de bestrijding van zwerfafval en hebben onder meer geleid tot het plaatsen van ‘blikvangers’. In de gemeente Vlaardingen is bijgedragen aan de ontwikkeling van een spaarsysteem, waarbij scholen de schoolomgeving adopteren en schoonhouden in ruil voor een financiële vergoeding door de gemeente. In Zoeterwoude hebben scholen meegedaan aan een opschoondag waarbij educatieve lessen zijn gegeven, de zwerfafval Gamebus van Gemeente Schoon aanwezig was en de leerlingen zelf op pad zijn geweest om zwerfafval op te ruimen.

Klik hier voor de eindrapporten van Vlaardingen, Wijk bij Duurstede, Zoeterwoude en Zwartewaterland.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?