Samenwerken met scholen rondom zwerfafval en afvalscheiding Onderwijs

Veel gemeenten zoeken samenwerking met scholen om zwerfafval tegen te gaan en afvalscheiding te bevorderen. Naast reductie van zwerfafval door actief het prikken van zwerfafval te stimuleren, is een logische strategie daarbij inzetten op het voorkómen van zwerfafval. Jongeren vormen daarbij een belangrijke doelgroep, en scholen zijn een goede ingang om deze jongeren te bereiken.

Met het focusprogramma zwerfafval is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan hoe gemeenten samen met scholen aan de slag kunnen met zwerfafval. Er is veel informatie beschikbaar, maar het ontbreekt aan een handzaam overzicht van de mogelijkheden.

Gemeente Schoon heeft Public Result samen met Lichte Bries gevraagd een goede, gebruiksvriendelijke menukaart samen te stellen die op korte en bondige wijze inzicht geeft in de verschillende kansen die er zijn voor samenwerking met het voortgezet onderwijs en bruikbare tips en trics daarbij.

Om te komen tot een menukaart is nieuw onderzoek niet nodig. Een overzichtelijke en klantgerichte weergave is wel cruciaal, waarbij projecten worden geordend naar onder andere doelgroep, thema en tijdsbesteding. Op basis van de brede ervaring van Public Result met zwerfafvalprojecten en scholen en ander basismateriaal zoals beschikbaar op www.kenniswijzerzwerfafval.nl wordt de menukaart gevuld.

Na toetsing van de menukaart bij verschillende gemeenten is deze nog uitgerust met een beslisboom, waarmee gemeenten op basis van enkele situationele factoren kunnen zien welke projecten van toepassing zijn.Zowel de keuzewijzer als de handreiking zijn hieronder te downloaden.

Nieuws

Werken bij Public Result?