Wijkenaanpak

Kansrijke wijken

De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te zetten. Tegelijkertijd neemt de tweedeling in leefwerelden toe; een onwenselijk situatie.

Als een stad of regio concurrerend wil zijn in deze economie, dan is het ook noodzakelijk dat de lat voor iedereen een stukje hoger gelegd wordt. Dat betekent dat elke persoon, organisatie, elk bedrijf en gebied op alle niveaus het beste uit zichzelf zal moeten halen om bij te dragen naar eigen kunnen.  En daarvoor zal er – met andere woorden – moeten worden geïnvesteerd in de sociale en economische infrastructuur en is het noodzakelijk om bruggen te bouwen om de jeugd van nu straks een plek te kunnen geven op de arbeidsmarkt.

Het schoon en heel houden van wijken is daarin een essentiële basisvoorwaarde om wijken veiliger en leefbaarder te maken. Op deze manier wordt het mogelijk om investeringspotentieel aan te trekken en om vertrouwen in een positieve toekomst op te bouwen voor iedereen.

Vragen waar Public Result zich mee bezig houdt op dit thema zijn bijvoorbeeld:

Hoe kom je tot een zeer stevige, integrale aanpak waarmee een wijk in de lift terecht kan komen?
Wat zijn best practices daarbij?
Hoe betrek ik de juiste partners?
Hoe komen we in coproductie tot het beste resultaat?
En hoe houdt je de energie vast?

Wijkenaanpak Nieuwe Stijl

In de Wijkenaanpak Nieuwe Stijl nemen bewoners, ondernemers, scholen of buurtverenigingen steeds meer verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving. De overheid wil deze initiatieven maximaal faciliteren en partijen aan zet brengen.

Terugkerende dilemma’s in de Wijkenaanpak Nieuwe Stijl zijn echter:

• Wijkgericht werken en investeren of investeren op een hoger niveau?
• Aanpak voor de huidige bewoners of inclusief herstructureren ook voor toekomstige bewoners?
• Kleinschalig van onderop of grootschalig van bovenop?
• Fysiek los van sociaal of fysiek beter koppelen aan sociaal?
• Zijn Rijksgelden nodig of kan het ook op eigen kracht?

Deze dilemma’s berusten wat ons betreft op schijntegenstellingen. Het gaat namelijk altijd over verbinding en altijd over maatwerk; niet top-down of bottom-up maar co-productie (zie voor meer informatie het DEAL model).
Voor tips & trics: zie de presentatie die Kees Stob hield op 18 januari j.l. voor de leerkring van Platform31.
Werken bij Public Result?