Bouwstenen voor beleid huisvesting arbeidsmigranten Goeree-Overflakkee Huisvesting arbeidsmigranten

Resultaten in het kort

• Gedragen en vastgesteld beleidsplan
• Enquête onder 37 bedrijven
• Interviews met 6 bedrijven
• 2 interactieve (digitale) bijeenkomsten

 

Over dit project

Goeree-Overflakkee is een bedrijvige gemeente onder de rook van Rotterdam waar het goed wonen en werken is. Ook arbeidsmigranten weten het eiland goed te vinden waar ze voornamelijk in de grote landbouwsector die het eiland rijk is, tijdelijk de handen uit de mouwen steken. Op basis van een kwantitatieve verkenning uitgevoerd door Public Result en Legitiem, wonen er naar schatting 600 tot 1200 arbeidsmigranten op Goeree. In het pluk- en oogstseizoen ligt het aantal arbeidsmigranten naar verwachting zelfs hoger!

Aantrekkelijk woon-en leefklimaat

Goeree-Overflakkee wil een goed woon-en leefklimaat voor alle inwoners op het eiland realiseren en vindt het daarom belangrijk dat de tijdelijke arbeidskrachten ook goed gehuisvest worden in de periode dat ze op Goeree werken. Willen de bedrijven op Goeree-Overflakkee als werkgever immers aantrekkelijk blijven voor arbeidsmigranten, dan zal sprake moeten zijn van goede arbeidsomstandigheden waaronder kwalitatief goede huisvesting. Voldoende en goede huisvesting is een verantwoordelijkheid van werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters, maar ook voor de gemeente is een rol weggelegd in het scheppen van duidelijke kaders waarbinnen huisvesting gerealiseerd kan worden. Daarom heeft de gemeente Goeree-Overflakkee een beleidsplan opgesteld dat niet alleen een concreet toetsingskader (waaronder spreidingscriteria)  voor de beoordeling van concrete huisvestingsinitiatieven biedt, maar ook ingaat op flankerend beleid zoals het stimuleren van inschrijving in de BRP en een heldere communicatie richting arbeidsmigranten en omwonenden.

Voor en door het eiland

Het beleidsplan is in nauwe samenwerking met bedrijven, inwoners en andere stakeholders uit Goeree-Overflakkee tot stand gekomen. Middels een enquête onder werkgevers; een interviewronde met sleutelfiguren uit de gemeente en twee interactieve brainstormsessies met een breed palet aan geïnteresseerden, is het beleidsplan voor en door het eiland tot stand gekomen. Ook in de uitvoering van het beleid wordt er blijvend aansluiting gezocht met inwoners van het eiland door concrete handvatten te bieden voor het betrekken van de inwoners van Goeree- Overflakkee bij, met name, de realisatie van nieuwe geconcentreerde vormen van huisvesting.

Op naar de uitvoering

Donderdag 16 december 2021 heeft de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee definitief ingestemd met het Beleidsplan Huisvesting Arbeidsmigranten. 22 van de 25 raadsleden stemden voor het vaststellen van het beleidsplan, een belangrijke mijlpaal op weg naar de uitvoering! Beleid maken is immers alleen zinvol als het ook wordt uitgevoerd. Met het vaststellen van het beleidsplan kan de gemeente nu echt werk maken van het bieden van een goed woon-en leefklimaat voor alle inwoners van het eiland. Bent u benieuwd naar het beleidsplan? Klik dan hier of open het PDF hieronder.

 

Wilt u ook gemeentelijk beleid vaststellen voor het huisvesten van arbeidsmigranten en behoefte aan ondersteuning? Neem contact met ons op!

PDF downloads

beleidsplan-goeree.pdf

Nieuws

Werken bij Public Result?