Businesscases Ede: uitvoeringsprogramma New Towns Wonen

Mede naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Ortega-Martijn maken de ‘new towns’  Almere, Apeldoorn, Ede, Haarlemmermeer en Zoetermeer deel uit van het nieuwe stedenbeleid 2010-2014 van het Ministerie van VROM/WWI. Public Result is betrokken geweest bij het voorbereidings­proces om te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsagenda voor deze steden en heeft daarnaast de lokale uitvoeringsagenda voor de gemeente Ede ondersteund.

vasthouden en aantrekken van hoog­opgeleiden

De  uitvoeringsagenda van de gemeente Ede is er op gericht dat de vitaliteit van stad behouden blijft, onder meer door het vasthouden en aantrekken van hoog­opgeleiden en mensen uit de creatieve klasse. De maatregelen zijn vooral  gericht op het voorkomen dat Ede over tien jaar de problemen heeft die de traditionele middelgrote steden nu al hebben. De projecten vallen de vier gezamenlijk door de new towns gekozen thema’s: Bruisende centrumvoorzieningen, Wijken van waarde, Sociale stijging en Veiligheid.

De projecten zijn uitgewerkt op basis van een door Public Result ontwikkelde methodiek van business cases en gericht op het bereiken van doorbraken in de oplossing van de stedelijke problematiek en de vorming van vitale coalities met de betrokken lokale partijen.

Ook is een inbreng van ministeries (niet alleen in de vorm van geld) noodzakelijk en wordt gestreefd naar het delen van kennis en ervaring met de andere new towns. De projecten hebben betrekking op versterking van het cultureel klimaat, de wijkenaanpak, het benutten van de kansen om de aanwezige onderwijsinstellingen tevens een functie te laten hebben voor de bewoners van de omliggende wijken, het bevorderen van de doorstroming in het onderwijs van het VMBO naar het MBO en HBO en het werken met gezinscoaches in enkele wijken.

Nieuws

Werken bij Public Result?