Aanbieding Evaluatie Uitvoeringsagenda New Towns aan Tweede Kamer 04-03-2012

< Evaluatie Uitvoeringsagenda Ortega-gemeenten

In maart 2012 is de evaluatierapportage over de Uitvoeringsagenda van de New Towns behandeld in de Tweede Kamer. In een aanbiedingsbrief zijn de belangrijkste uitkomsten van de evaluatie gepresenteerd en is aangegeven hoe het vervolg wordt vormgegeven. Minister Spies (BZK) geeft aan dat de evaluatie duidelijk maakt dat aandacht preventie belangrijk is en blijft. Er zijn stappen gezet, maar doorpakken is nu van belang. De ondersteuning van de New Towns krijgt een plek in de verschillende activiteiten van het Ministerie op het gebied van leefbaarheid, actief burgerschap en de ontwikkeling van het economisch denken in de wijk, maar ook faciliteert het Ministerie door ruimte te bieden voor experimenten en kennistrajecten. Lees hier de aanbiedingsbrief van Minister Spies over de evaluatierapportage Uitvoeringsagenda New Towns.

Werken bij Public Result?