Sociale Huurmakelaars in Nederland Wonen

Het toenmalige ministerie van VROM heeft tijdens het burgerplatform van 2005 een aantal ideeën opgedaan met betrekking tot het concept sociale huurmakelaar. Een sociale huurmakelaar helpt woningzoekenden een geschikte woning te vinden in de sociale huurmarkt. VROM had de Stichting Experiment Volkshuisvesting (SEV) gevraagd om deze ideeën te onderzoeken.

Innovatieve oplossing voor maatschappelijke vraagstukken voor wonen

Public Result (i.o.v. JongeHonden) en de SEV hebben verkend of er relevante voorbeelden te vinden waren van sociale huurmakelaars en wat de ervaringen hiermee waren. De SEV ontwikkelt innovatieve oplossing voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen. De oplossingen zijn grensverleggend, in de praktijk gemaakt en beproefd. De SEV is een zelfstandig en onafhankelijk innovatieplatform.

Nieuws

Werken bij Public Result?