Evaluatie stichting Participatie en Emancipatie Professional (PEP Den Haag) Wonen

Per 1 januari 2013 is de stichting Participatie en Emancipatie Professionals (PEP Den Haag) gestart als kennis- en expertisecentrum op het gebied van participatie en emancipatie. Deze nieuwe organisatie is ontstaan uit een fusie van de stichtingen CIPO (Centraal informatiepunt Ouderen), HOF (Promotie Haags Vrijwilligerswerk), Importante (Centrum voor Emancipatie) en MantelZorg (ondersteuningspunt mantelzorgers).

Bij de fusie is door zowel PEP als de gemeente de intentie uitgesproken om twee jaar na de start van de nieuwe organisatie de subsidierelatie tussen de gemeente Den Haag en stichting PEP te evalueren.

Public Result is gevraagd om met deze evaluatie in beeld te brengen of de inzet en activiteiten van PEP bijdragen aan het behalen van beleidsdoelen die de gemeente heeft op het gebied van participatie. De inzet van PEP is ook kwalitatief in beeld gebracht en beoordeeld op doelmatigheid. Ook de subsidierelatie zelf is onder de loep genomen.

Algemeen beeld is dat PEP in die periode een stevige toegevoegde waarde heeft geleverd aan participatie en emancipatie van de Haagse burger en dat de organisatie ook de komende jaren bestaansrecht heeft. De meningen zijn verdeeld over de wijze waarop PEP zich de komende jaren zou moeten ontwikkelen. Dit leidt tot een drietal scenario’s: PEP als  flexibele uitvoeringsorganisatie,, als incubator of als kennis- en adviescentrum.  De dialoog daarover zal gevoerd moeten worden door de betrokken partijen en daar zullen uiteindelijk ook de beslissingen worden genomen. De organisatie en de subsidierelatie zullen daarop moeten worden geënt.

Het project heeft geresulteerd in een eindrapport met daarin een oordeel over afgelopen jaren en verbeterpunten voor komende jaren.

Op 30 juni is de evaluatie behandeld in de commissie samenleving, naar aanleiding van de evaluatie zal komende jaren gewerkt worden aan een verbeteragenda om de potentie beschreven in het rapport verder waar te maken. Bijgaand vindt u de brief geschreven door Wethouder Klein aan de Commissie Samenleving en de managementsamenvatting van het evaluatierapport.

Werken bij Public Result?