Evaluatie stichting Participatie en Emancipatie Professional (PEP Den Haag) 01-07-2016

< Evaluatie stichting Participatie en Emancipatie Professional (PEP Den Haag)

Stichting Participatie en Emancipatie Professionals (PEP) Den Haag is per 1 januari 2013 gestart als Haags kennis- en expertisecentrum op het gebied van participatie en emancipatie.

Bij het instellen van de stichting is afgesproken om de subsidierelatie die er is tussen de gemeente Den Haag en stichting PEP na 2 jaar te evalueren.

Public Result heeft hiervoor uitvoerig deskresearch uitgevoerd van meer dan 300 documenten, een enquête verspreid onder partners uit de stad en een interviews afgenomen met stakeholders en klanten van stichting PEP.

Het evaluatierapport is 30 juni 2016 voorgelegd aan de Commissie Samenleving en heeft geleid tot een verbeteragenda om komende jaren de potentiële groei van stichting PEP waar te maken. Klik hier voor de brief gericht aan de commissie. De managementsamenvatting van het rapport vindt u hier.

Werken bij Public Result?