Evaluatie Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Economische structuurversterking

Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is begin 2007 opgericht, met de Kamer van Koophandel (KvK), de provincie Noord-Holland en de gemeenten in de regio Noord-Holland Noord als aandeelhouders.

De omgeving waarin het Ontwikkelingsbedrijf opereert is door de jaren heen sterk veranderd (o.a. financiële en economische crisis, andere opvattingen over vastgoed- en participatieactiviteiten van het Ontwikkelingsbedrijf en de oprichting van 5 economische boards). Onder andere het bovenstaande heeft geleid tot een nieuwe Samenwerkingsovereenkomst, getekend in 2013.

In deze overeenkomst is opgenomen dat de aandeelhouders de samenwerking op basis van deze overeenkomst zouden laten evalueren door een externe partij. In dat kader is Public Result gevraagd vanuit lerend perspectief een evaluatieonderzoek uit te voeren naar de mate waarin en wijze waarop het Ontwikkelingsbedrijf heeft bijgedragen aan de doelstellingen van de aandeelhouders.

De evaluatie heeft geleid tot een overzicht van behaalde resultaten sinds 2013 en toekomstgerichte aanbevelingen voor governance, organisatie, speerpunten en programmering. Het eindrapport is op 20 juni met de begeleidingscommissie besproken, waarna deze op 6 juli aan de aandeelhouders is gepresenteerd.

Werken bij Public Result?