Evaluatie klushuizen Wallisblok Wonen

In 2002 wees gemeente Rotterdam 9 hotspots aan die de gemeente intensief wilde aanpakken op het gebied van verloedering, overlast, woningonderhoud en vervuiling. Een onderdeel van de aanpak was de verbetering van het particuliere woningbezit. Het Wallisblok (een blok van 31 appartementen) was de jaren ervoor in een neerwaartse spiraal terecht gekomen door drugsoverlast, vervuiling en slecht onderhoud. Hulshof architecten, Steunpunt Wonen, de gemeente Rotterdam dS+V en de SEV namen in 2003 gezamenlijk het initiatief om het Wallisblok in collectief particulier opdrachtgeverschap op te knappen.

De woningen werden ‘om niet’ verkocht en de kopersvereniging De Dichterlijke Vrijheid werd opgericht. Na een grondige renovatie van het pand, zijn alle appartementen nu verbouwd en bewoond. De officiële opening vond plaats op 1 september 2007.

De SEV (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting) heeft na de oplevering gevraagd om een evaluatie van het Wallisblok-experiment. Public Result heeft het project Wallisblok geëvalueerd (i.o.v. JongeHonden) en heeft aan de hand van de resultaten een handreiking opgesteld.

Nieuws

Werken bij Public Result?