Evaluatie Arnhemse Woonvisie en ondersteuning gemeente Arnhem Wonen

De gemeente Arnhem heeft Public Result gevraagd om de Woonvisie Arnhem 2015 tussentijds te evalueren en de afdeling Wonen te ondersteunen. Onderdeel van deze ondersteuning was het uitwerken van het woonbeleid in projecten (o.a. Rijnboog) en de voorbereiding van de Arnhemse Stadsconferentie 2008. In 2004 heeft de Arnhemse gemeenteraad de visie op het woonbeleid vastgesteld. De gemeente beschrijft met de Woonvisie ‘Arnhem Aantrekkelijke Woonstad’ haar beleid voor de verbetering van Arnhem als woonstad.

Woonvisie

Aan Public Result is gevraagd een eerste evaluatie van de Woonvisie uit te voeren. Het ging daarbij vooral om de vraag of de doelstellingen ‘bouwen, bouwen, bouwen’ en ‘keuzevrijheid en differentiatie’ werden behaald. Daarnaast richtte de evaluatie zich op de herstructurering en wonen, welzijn en zorg. De evaluatie werd eind juni 2008 door het college vastgesteld.

Nieuws

Werken bij Public Result?