Woonvisie gemeente Krimpen aan den IJssel Wonen | 2007

Het coalitieakkoord in 2007 van de gemeente Krimpen aan den IJssel heet ‘Ruimte voor Mensen’. Een belangrijk onderdeel uit het akkoord is de ontwikkeling van een integrale visie op de woningbouwprogrammering.

Woningbehoeftenonderzoek uitvoeren

Om deze ambitie te verwezenlijken heeft de gemeente het besluit genomen om een woningbehoeftenonderzoek uit te voeren, een woonvisie op te stellen en prestatieafspraken met de woningcorporaties af te sluiten.

Public Result heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel ondersteund bij deze drie onderdelen.

Nieuws

Werken bij Public Result?