Economische grootstedelijke opgaven Economische structuurversterking

De Nederlandse economie bevindt zich in zwaar weer vanwege de wereldwijde economische crisis. De steden staan daarmee als motor van de economie voor een lastige opgave. De gevolgen van de crisis vragen van het stedelijk beleid dan ook veel creativiteit, durf en doorzettingsvermogen om scherpe keuzes te maken en slim te handelen met het oog op een hernieuwd economisch elan. Een sleutel daarbij ligt in het versterken van de stedelijke economie.

De vraag is echter hoe een dergelijke inzet voor de steden eruit moet zien, hoe de benodigde middelen hiervoor worden vrijgespeeld gezien de huidige bezuinigingsagenda en wat dit betekent voor onder meer de dossiers van de wijken, functieverandering locaties en de herstructurering.

Public Result heeft voor het toenmalige ministerie van VROM/WWI een essay geschreven ten behoeve van het debat Stad en Ommeland. In het essay heeft Public Result een pleidooi gegeven voor een brede, economisch georiënteerde benadering van de nationale economische opgaven. Aanvullend is in het essay ingegaan op de rol van het Rijk bij het realiseren van deze opgaven via de stedelijke economie.

Zie hieronder het artikel ´Kies voor economische topregio’s´ dat is gepubliceerd in Het Financieel Dagblad van 16 augustus 2010.

Nieuws

Werken bij Public Result?