Anticipeerprogramma Zeeuws-Vlaanderen Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

Het Rijk ondersteunt de gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen en provincie Zeeland bij hun krimpbeleid. Zij doet dit in de vorm van een dialoogtafel, waarvoor alle relevante partijen worden uitgenodigd.

E.e.a. vindt plaats in het kader van het convenant dat is gesloten tussen het Rijk en de provincie.

Nieuws

Werken bij Public Result?