Anticipeerprogramma Schouwen-Duiveland Krimp & Bevolkingstransitie

Het doel van het startdocument is op basis van een gedegen analyse de huidige en toekomstige mismatch in beeld te brengen (op de arbeidsmarkt, de woonsector, in zorg- en welzijn, in het onderwijs en op het gebied van culturele- en sportvoorzieningen) en samen met de partijen oplossingsrichtingen hiervoor te ontwikkelen en draagvlak te creëren voor een gezamenlijke regionale aanpak.

"Topkrimpgebieden"

In Zeeland is één van de drie zogeheten ´topkrimpgebieden´ te vinden: Zeeuws-Vlaanderen. Zeeuws-Vlaanderen geldt als een voorloper in het krimpbeleid. Een tweede regio in Zeeland is door het Rijk aangewezen als ‘anticipeerregio’: Schouwen-Duiveland. In deze laatste regio manifesteert de krimp zich nog niet maar zijn de gevolgen hiervan met name na 2025 merkbaar.

De krimp betekent meer dan een daling van het aantal inwoners en huishoudens, ook de samenstelling van de bevolking verandert. Dit betekent onder andere relatief meer ouderen en minder jongeren. Dit heeft gevolgen voor de ontwikkeling van de vraag naar zorg, onderwijs en andere voorzieningen. Ook hebben de demografische veranderingen grote gevolgen voor de arbeids- en de woningmarkt. De bevolkingsdaling biedt ook kansen. Bijvoorbeeld voor het toerisme en voor een hernieuwde relatie met België. Doordat bevolkingskrimp diverse beleidsterreinen raakt is een concrete, integrale sturing en aanpak noodzakelijk.

E.e.a. vindt plaats in het kader van het convenant dat is gesloten tussen het Rijk en de provincie.

Nieuws

Werken bij Public Result?