Integraal Veiligheidsbeleid Wonen

De gemeente is de regisseur op het gebied van lo­kale veiligheid. Een essentieel onderdeel daarvan is het opstellen van een integrale veiligheidsnota. Via deze nota kan de gemeente communiceren welke doelen zij wil bereiken en hoe zij dat samen met haar partners denkt te bewerkstelligen.

Voor de gemeente Voorschoten heeft Public Result een veiligheidsbeeld en een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) opgesteld. Door met sleutelpersonen op het gebied van veiligheid te spreken en daarnaast deskresearch uit te voeren, is een beleidsnota opgesteld waarin visie en prioriteiten naar voren komen. Het eindresultaat is een op maat gemaakte IVB.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?