Integraal Veiligheidsbeleid Wonen, welzijn en zorg

De gemeente is de regisseur op het gebied van lo­kale veiligheid. Een essentieel onderdeel daarvan is het opstellen van een integrale veiligheidsnota. Via deze nota kan de gemeente communiceren welke doelen zij wil bereiken en hoe zij dat samen met haar partners denkt te bewerkstelligen.

Voor de gemeente Voorschoten heeft Public Result een veiligheidsbeeld en een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) opgesteld. Door met sleutelpersonen op het gebied van veiligheid te spreken en daarnaast deskresearch uit te voeren, is een beleidsnota opgesteld waarin visie en prioriteiten naar voren komen. Het eindresultaat is een op maat gemaakte IVB.

 

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >