Masterclasses openbare ruimte Ministerie van VROM Wijkenaanpak

Public Result heeft samen met De Roo management & Advies masterclasses georganiseerd voor het Ministerie van VROM met het thema ‘Openbare Ruimte’, met als doel kennisverwerving en -uitwisseling.  Hier werd ingegaan op de rol van de openbare ruimte voor de stedelijke herstructurering  en het effect dat openbare ruimte heeft op de kwalitatieve beleving van de wijk door haar bewoners en de omgeving.

Informeren, bevatten, beoordelen en vertellen.

De opbouw van de masterclasses verliep volgens de fasen van informeren, bevatten, beoordelen en vertellen. Public Result heeft in alle fasen de rol van projectteamlid vervuld.

Nieuws

Werken bij Public Result?