Wijkscan Moerwijk Wijkenaanpak

De bewoners van Moerwijk hebben in 2003 per brief te horen gekregen of hun huis gesloopt zou worden of voorlopig ongemoeid zou blijven. Op dit keerpunt heeft de gemeente Den Haag Stad7, een samenwerkingsverband van zeven onderzoeksinstellingen met uiteenlopende expertises, opdrachtgegeven tot het uitvoeren van een ‘WijkScan’ waarbij het stedelijke vernieuwingsproces over de volle breedte is doorgelicht en becommentarieerd om uiteindelijk tot aanbevelingen te komen voor het vervolgtraject. Centraal in de scan stonden de kracht van de wijk, de invloed van de gebruikers (bewoners, bedrijven, instellingen), de samenhang tussen sociale en fysieke maatregelen en de slagvaardigheid.

Multicultureel stadsdeel

Moerwijk ligt in Escamp; onderdeel Den Haag Zuid-West, waar 23% van het totale aantal inwoners van de gemeente Den Haag woont. Het is daarmee het grootste stadsdeel. Verdeeld over zeven wijken, vaak met een totaal verschillende identiteit, wonen ongeveer 100.000 burgers.

Escamp is een multicultureel stadsdeel met 40% migranten Het is een zeer groen stadsdeel, met parken zoals het Zuiderpark en de Uithof. Escamp heeft ook veel sportterreinen, ‘het groene assenkruis’, groene singels en veel binnentuinen. Het stelsel van waterwegen in Escamp herbergt 61% van het totale Haagse woonbotenbestand. Door de upgrading van de Leyweg is het winkelaanbod verhoogd. De Leyweg wordt gezien als de aorta van Escamp, de locatie waar meer levendigheid moet komen. De Leyweg moet het tweede winkelcentrum van Den Haag worden. Escamp staat aan de vooravond van een grootschalige herstructureringsoperatie (sloop / nieuwbouw, samenvoeging, vorming nieuwe woonmilieus). (Concept Stadsdeelplan Escamp 2004).

Naast de WijkScan heeft Nicole de Ridder in de periode april tot juli 2003 bij Public Result een onafhankelijk stageonderzoek uitgevoerd naar de organisatie van het veiligheidsbeleid in de wijk Moerwijk van Den Haag.

Nieuws

Werken bij Public Result?