Gebiedsontwikkeling Overstad (Alkmaar) Verduurzaming bedrijventerreinen, Wijkenaanpak

Overstad ligt naast het historisch stadscentrum van de stad Alkmaar. Het gebied is momenteel een bedrijventerrein, maar de gemeente is van plan Overstad te ontwikkelen tot een nieuwe wijk met een levendig en aantrekkelijk woon- en winkelgebied. De gemeente Alkmaar heeft in december 2007 een structuurplan voor Overstad opgesteld. De gemeente vindt het belangrijk dat de sociale component bij de herontwikkeling van Overstad een grote rol krijgt. De sociaal supervisor legt de verbinding tussen de fysieke en sociaal-economische maatregelen, die nodig zijn om de kwaliteitsslag te maken en het gebied vitaal en duurzaam te ontwikkelen. In Overstad werken de sociaal supervisor en de stedenbouwkundig supervisor om die reden nauw samen.  De sociaal supervisor heeft tevens als taak het schrijven van een sociale en culturele gebiedsvisie die past binnen het huidige structuurplan (het Masterplan).

Public Result heeft in 2009 de sociaal supervisor van Overstad ondersteund, onder andere bij het organiseren en voorbereiden van een werkconferentie.

Gebiedsontwikkeling ter handen nemen

In 2010 heeft de gemeente Alkmaar heeft samen met vier marktpartijen Nieuwoverstad B.V. opgericht om de gebiedsontwikkeling ter hand te nemen. Samen met Public Result hebben zij een Businessplan Nieuwoverstad opgesteld. Vervolgens heeft de gemeente een sociale en culturele gebiedsvisie opgesteld.

Vanwege de unieke kenmerken van het gebied en het ambitieniveau van de opgave is de werkwijze robuust en flexibel tegelijk. Robuust omdat alle betrokken partijen willen vasthouden aan het beoogde kwaliteitsniveau op basis van de geformuleerde uitgangspunten; flexibel omdat de lange weg er naar toe open is. Er wordt nu hard gewerkt aan de realisatie van de robuuste kaders. Het begeleiden van Overstad in deze transitiefase is een taak van de gebiedsmanager. De centrale gedachte hierachter is het principe dat het DNA van het gebied vermarkt wordt om de identiteit van het gebied te versterken en de gebiedsmanager de aanjager is van betekenis en waardecreatie.

Public Result heeft in 2010 een kwartiermaker geleverd om de gebiedsontwikkeling van Overstad in deze transitiefase te begeleiden. De kwartiermaker voert een krachtenveldanalyse uit en inventariseert quick wins om de komst van een gebiedsmanager optimaal voor te bereiden.

Nieuws

Werken bij Public Result?