Prestatieovereenkomst Overbetuwe Wonen

De gemeente Overbetuwe stond in 2004 voor een forse kwantitatieve en kwalitatieve opgave op de woningmarkt. Deze opgave richtte zich op een woningvraag die aan het veranderen was. De woonbehoefte wijzigde als gevolg van een toenemend aandeel ouderen en alleenstaanden. Tevens moest de voorraad ook voor de lagere inkomens bereikbaar blijven. Het doel was een woningbouwprogramma dat daarop moest aansluiten.

Public Result heeft de gemeente Overbetuwe en woningcorporaties in de periode oktober 2004 tot en met oktober 2005 onafhankelijk ondersteund bij de totstandkoming van prestatieafspraken tussen gemeente en woningcorporaties.

Daarbij zijn de volgende deelproducten opgeleverd:
Een bouwstenennotitie waarin de onderwerpen worden benoemd waarover in de uiteindelijke raamovereenkomst afspraken worden gemaakt. Een raamovereenkomst tussen de gemeente enerzijds en de corporaties anderzijds, op basis van vastgelegde bouwstenen en een overeenkomst per corporatie voor meer locatie- en situatiegebonden thema’s. De onafhankelijke ondersteuning bestond uit de volgende onderdelen: het opstellen van de deelproducten, inhoudelijke expertise bij de opstelling daarvan, begeleiding van het (onderhandelings)proces en het voeren van het secretariaat van de begeleidingsgroep.

 

Nieuws

Werken bij Public Result?