Ontwikkeling brede buurtzones Wijkenaanpak

Voor een krachtwijk in de Randstad heeft Public Result in 2009 een advies opgesteld voor de ontwikkeling van brede buurtzones. Een brede buurtzone is een cluster van voorzieningen, dat intensief samenwerkt. Het doel van deze samenwerking is de ontwikkeling van kinderen, jongeren en hun ouders te verbeteren.

Voorzieningenclusters

Op basis van een analyse van het programma, locaties en het krachtenveld is een voorstel gedaan voor voorzieningenclusters en de daarbij behorende aanpak.

Nieuws

Werken bij Public Result?