Huisvestingsbeleid Stadsregio Arnhem-Nijmegen Wonen

De Stadsregio Arnhem Nijmegen heeft in 2010 de in 2007 vastgestelde Regionale Huisvestingsverordening geëvalueerd. De evaluatie laat als positief element zien dat de afgelopen jaren het aantal woningtoewijzingen sterker is gestegen dan het aantal actieve woningzoekenden en dat op een aantal fronten de regionale huisvestingsverordening positief wordt beoordeeld. Tegelijkertijd maakte de evaluatie duidelijk dat gemeenten, corporaties en anderen bij een aantal aspecten kanttekeningen of bedenkingen plaatsen. Het ging daarbij met name om onvoldoende transparantie door de talloze uitzonderingen op de algemene regels, onvoldoende keuzevrijheid voor de woningzoekenden, de in de ogen van sommigen niet altijd rechtvaardige regels en onvoldoende handhaving van de regels.

Aanpassing van de Regionale Huisvestingsverordening

Op basis van de evaluatie heeft Public Result een aantal scenario’s ontwikkeld voor aanpassing van de Regionale Huisvestingsverordening, waarbij de invalshoeken zijn geweest: voorraadcriteria (welke woningen vallen wel en welke niet onder de huisvestingsverordening), de toewijzingscriteria (wie komen in aanmerking voor een woning die onder de huisvestinsgverordening valt), de passendheidscriteria (voor welke woningen kan een woningzoekende in aanmerking komen),

de beleidsvrije volgordecriteria (welke systematiek wordt gehanteerd om de volgorde van woningtoewijzing te bepalen, bijvoorbeeld aanbodmodel of lotingmodel), de beleidsmatige criteria voor de volgordebepaling van verschillende categorieën woningzoekenden (bijvoorbeeld onderlinge positionering starters en doorstromers) en de criteria voor specifieke situaties (lokaal maatwerk, urgentie, enz.).

De scenario’s zijn in een werkconferentie met externe deskundigen (hoogleraren, vertegenwoordigers van koepels van corporaties en de Woonbond, enz.) besproken.

Public Result ondersteunde de regio en de lokale partijen en bood een handreiking voor implementatie van (delen van de) verordening. Bedoeling was dat tot slot een monitoringssysteem wordt opgesteld.

Nieuws

Werken bij Public Result?