Strategisch woningbouwprogramma Ede Wonen | 2009

Op langere termijn zal de gemeente Ede een aanzienlijke groei in inwonerstal zal doormaken met het gevolg een nog flinke woningbouwopgave. De afgelopen jaren zijn dan veel nieuwe  woningbouwprojecten in voorbereiding genomen, waaronder de uitleglocatie Kernhem, herstructureringsprojecten als Veldhuizen A en de Uitvindersbuurt, verschillende inbreidingslocaties en niet in de laatste plaats de nieuwe woonwijk Ede Oost ter plaatse van een oud fabriekscomplex en voormalige kazernecomplexen. Deze laatste locatie is  van strategisch belang voor Ede. Het is niet alleen de grootste woningbouwlocatie in de gemeente, maar biedt door zijn ligging op de rand van de Veluwe en het gebruik van de aanwezige historische bebouwing, kansen voor een uniek nieuw woonmilieu. Mede kunnen nieuwe kansrijke bevolkingsgroepen van buiten de gemeente worden aangetrokken, die een positieve invloed hebben op het leefklimaat en het voorzieningenniveau in Ede.

Uniek nieuw woonmilieu

In het licht van de huidige woningmarkt is aan Public Result de vraag gesteld of de genoemde ambities wel waargemaakt kunnen worden. Op basis van een woningmarktonderzoek en het doorlichten van alle woningbouwplannen heeft Public Result de gemeente Ede geadviseerd bij het bijstellen van het woningbouwprogramma. Naast de kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag waren belangrijke criteria hiervoor de bijdrage die de plannen aan de gewenste ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkeling leveren, de concurrentie tussen de verschillende woningbouwlocaties en de financiële consequenties voor de gemeentelijke grondexploitatie.

Nieuws

Werken bij Public Result?