Artikel Schoolfacilities: De Transitieatlas is een belangrijk hulpmiddel bij de vorming van IKC’s 11-01-2016

< Transitieatlas Onderwijs Achterhoek

De Achterhoek heeft in toenemende mate te maken met ontgroening. Bronckhorst krijgt de komende tien jaar 29 procent minder leerlingen, terwijl ze al een daling van bijna 20 procent achter de rug hebben. In Duiven staan inmiddels 22 schoollokalen leeg. Als regionaal procesbegeleider brengt Henkjan Kok gemeenten, basisscholen en kinderopvang bij elkaar om de gevolgen van krimp het hoofd te bieden. De vorming van IKC’s is vaak een voor de handliggende oplossing, maar dat vraagt wel om een andere mindset, vaardigheid en gedrag. Het instrument Transitieatlas zou hierbij kunnen helpen.

Werken bij Public Result?