Aan de slag met de Transitieatlas; hoe om te gaan met demografische veranderingen 11-12-2014

< Transitieatlas Onderwijs Achterhoek

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties (BZK) voert Public Result in de provincie Gelderland de transitieatlas uit naar de kansen en de dilemma’s van het basisonderwijs in relatie tot de demografische ontwikkelingen in beeld te brengen. Aan de hand van kaarten worden verschillende toekomstscenario’s weergegeven. De transitieatlas is volgens procesbegeleider Henkjan Kok  een goed instrument om de discussie over de kwaliteit en de bereikbaarheid van het basisonderwijs op gang te brengen.

Lees hier het volledige artikel

Werken bij Public Result?