Blog Henkjan Kok: ‘Transitieatlas: optimale spreiding basisonderwijs’ 12-01-2015

< Transitieatlas Onderwijs Achterhoek

Door de afname van het aantal geboortes en dus het aantal kinderen, zullen in de toekomst minder scholen kunnen voortbestaan. Dat heeft gevolgen voor de andere voorzieningen in een dorpskern. Daarom is het noodzakelijk de (geografische) spreiding van scholen te optimaliseren. Het is daarbij belangrijk om scenario’s op te stellen die gedragen worden door de bevolking. Voorjaar 2014 zijn hiervoor aan de hand van de Transitieatlas criteria verzameld. De uitkomsten staan beschreven in een eindrapport en zijn zichtbaar gemaakt in kaartbeelden. Nu deze feiten bekend zijn, kunnen schoolbesturen en gemeenten nog concreter aan de slag. Op 15 december 2014 is het rapport tijdens een druk bezochte miniconferentie over de krimp door Henkjan Kok, procesbegeleider krimp basisonderwijs, uitgereikt aan mevrouw mr. A. Oppers, directeur-generaal voor het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Lees hier op www.retrain.nu de volledige blog door Henkjan Kok.

Werken bij Public Result?