Transitieatlas brengt effect van beleidskeuzes in kaart 28-03-2013

< Transitieatlas Onderwijs Achterhoek

Promoveert De Graafschap in 2013? Met die prikkelende vraag maakten Achterhoekse raads- en Statenleden kennis met het instrument transitieatlas tijdens de afsluitende avond van een leerkring. Uiteraard stond niet De Graafschap centraal, maar de demografische transitie en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor de Achterhoek.

Tijdens de vier voorgaande leerkringavonden stonden de thema’s onderwijs, zorg, voorzieningen en economie/arbeidsmarkt centraal. Ditmaal konden de aanwezigen een vingeroefening met krimpkeuzes doen, waarbij Noordoost Fryslân als oefengebied werd gebruikt. Kees Stob van het bureau Public Result introduceerde het instrument en de mogelijkheden ervan aan de hand van de thema’s onderwijs, wonen en zorg.

Lees hier het volledige artikel op Achterhoek2020

Werken bij Public Result?