Beleidsmedewerker Mantelzorg Wonen, Zorg

In november 2007 is het Haagse Mantelzorgakkoord gesloten tussen de gemeente Den Haag en negen Haagse zorg- en welzijnsinstellingen. Hieraan zijn tien quick wins verbonden, maatregelen waarmee op korte termijn succes geboekt wordt en tegelijkertijd op lange termijn resultaten behaald worden. Public Result heeft als kwartiermaker voor dit akkoord opgetreden.

Mantelzorgakkoord = drie quick wins

De quick wins, die tot doel hebben de positie van de Haagse mantelzorger structureel te verbeteren, moesten op 10 november 2008 tot resultaat hebben geleid. De gemeente Den Haag was trekker van drie van deze quick wins namelijk:  

  • De Mantelzorgpas
  • De chat-/sms-service voor jonge mantelzorgers
  • De leerstoel mantelzorg

Public Result heeft de gemeente Den Haag als interim beleidsmedewerker Mantelzorg ondersteund bij de organisatie van de uitvoer van deze drie quick wins en het proces begeleid richting het sponsordiner voor het Haagse Mantelzorgakkoord.

Nieuws

Werken bij Public Result?