Programmamanager stedelijke vernieuwing Regionale investeringsagenda

Binnen VROM is het DG Wonen, Directie Stad & Regio verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van het Rijk in interactie met de belanghebbenden op lokaal en regionaal niveau, zoals overheden, corporaties, marktpartijen en (vertegenwoordigers van) woonconsumenten. De directie bereidt convenanten voor en kent (stimulerings)subsidies toe.

Versnelling van de herstructurering in de 56 prioriteitswijken

Binnen het takenpakket valt ook de uitvoering van het actieprogramma herstructurering, met als doel versnelling van de herstructurering in de 56 prioriteitswijken en doorwerking daarvan in de rest van het land.

Het betreft wijken waar volgens de betreffende gemeenten op korte termijn versnelling belangrijk en mogelijk wordt geacht. Ook geeft de directie uitvoering aan het ISV 1 en 2.

Op verzoek van het ministerie van VROM heeft Pulic Result tijdelijk de functie van programmamanager ingevuld in de periode 1 maart tot 1 juli 2005 met als doel een samenhangend programma voor de uitvoering van de stedelijke vernieuwing op te zetten en te operationaliseren.

Nieuws

Werken bij Public Result?