Uitvoering stedelijke vernieuwing VROM Wijkenaanpak

Binnen VROM is het DG Wonen, Directie Stad & Regio verantwoordelijk voor het realiseren van de ambities van het Rijk in interactie met de belanghebbenden op lokaal en regionaal niveau. Een aspect hiervan is het bevorderen van de implementatie van het beleid op het gebied van stedelijke vernieuwing. Ook valt de uitvoering van het actieprogramma herstructurering onder het takenpakket.

56- wijkenaanpak

Een onderdeel van het actieprogramma is de 56- wijkenaanpak. Binnen dit programma krijgen 56 geselecteerde wijken extra aandacht van de overheid met als doelstelling het versnellen van de stedelijke vernieuwing. Voorbeelden van faciliteiten voor de wijken zijn: impulsteams, impulsbudget, kennisoverdracht en IPSV.

 

Public Result heeft het DG Wonen, directie Stad en Regio, vanaf augustus 2006 ondersteund in het programmamanagement uitvoering stedelijke vernieuwing. De opdracht is in 2007 verlengd. In het kader van deze verlenging heeft Public Result in opdracht van het DG Wonen ook een bijdrage geleverd aan de inhoudelijke voorbereiding van de wijkentoer van minister Vogelaar.

Elk bezoek werd voorbereid d.m.v. een wijkensessie met de gemeente en het rijk. Het verslag van de sessie vormde de basis van het voorbereidingsdossier voor de minister en het programma van het bezoek. ‘Samen binden, samen buurten’ was het thema van de wijkentoer van minister Vogelaar. Ze deed deze toer van maart tot juli 2007, in het kader van de eerste 100 dagen van het nieuwe kabinet. Het luisteren naar de bewoners van de wijken, de hulpverleners, de wijkagenten en de leerkrachten stond centraal. Op deze website vindt u informatie over de bezoeken per wijk, zoals een verslag, foto’s en de rubriek ‘volgens Vogelaar..’ waarin zij haar bevindingen over het bezoek vertelt.

Nieuws

Werken bij Public Result?