Clustermanager stedelijke vernieuwing Regionale investeringsagenda, Wijkenaanpak

Binnen het toenmalige ministerie van VROM was de DG Wonen, Directie Beleidsontwikkeling verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en instrumentatie op het gebied van het wonen. De directie Beleidsontwikkeling stelde op basis van vastgesteld strategisch beleid en nationale beleidskaders op, en ontwikkelde beleidsinstrumenten (waaronder wet- en regelgeving) waarmee de doelstellingen van het woonbeleid konden worden gerealiseerd.

Binnen het takenpakket van het cluster stedelijke vernieuwing, binnen de directie Beleidsontwikkeling, vielen onder andere onderwerpen als de woningproductie, particulier opdrachtgeverschap, grondbeleid, stedelijke vernieuwing en uitbreidingsnieuwbouw, wonen en zorg, Wet gelijke behandeling, sociaal/fysiek, bijzondere aandachtsgroepen en integratie.

Op verzoek van het toenmalige ministerie van VROM heeft Public Result tijdelijk de functie van clustermanager stedelijke vernieuwing ingevuld in de periode van 19 september tot 31 december 2005.

Nieuws

Werken bij Public Result?