Interim management ROV Westerpark Wijkenaanpak

Het stadsdeel Westerpark ligt ten westen van de binnenstad van Amsterdam. 34.000 mensen wonen hier in verschillende karakteristieke buurten, zoals de Spaarndammerbuurt. Westerpark is als stadsdeel continu in ontwikkeling. Stedelijke vernieuwingsprojecten zorgen ervoor dat het aparte karakter van de buurten blijft behouden terwijl de leef- en werkomgeving wordt aangepast aan hedendaagse normen en wensen. De ambtelijke organisatie van Westerpark bestaat uit ca. 300 personen verdeeld over 5 sectoren en een aantal intersectorale projectteams.

Binnen de sector Wonen en Werken heeft de afdeling Ruimtelijke Ordening en Verkeer als belangrijkste taak de zorg voor een optimale samenhang in de functionele en ruimtelijke opbouw van het stadsdeel in relatie tot de stad als geheel. Hieraan wordt inhoud gegeven door onderzoek, beleidsnota’s en planologische en stedenbouwkundige plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte.

Gestructureerde toekomstgerichte aanpak

Public Result vulde op deze afdeling in de periode van november 2004 tot maart 2005 in opdracht van de B&A groep de positie van interim hoofd in, versterkte het teamverband binnen de afdeling en ontwikkelde met de medewerkers een gestructureerde toekomstgerichte aanpak.

Nieuws

Werken bij Public Result?