Realisering woonservicegebied in Kesteren Wonen

De woonvisie 2006-2020 “Wonen in een bloeiende gemeente“ van de gemeente Neder-Betuwe richt zich onder meer op het afstemmen van vraag en aanbod van wonen, welzijn en zorg in alle kernen. In de grotere kernen gaat het daarbij om de realisering van woonservicegebieden.

Ontwikkeling van het woonservicegebied

Public Result heeft de gemeente Neder-Betuwe ondersteund bij de uitvoering van dit beleid door het projectmanagement te leveren voor de ontwikkeling van het woonservicegebied Veilingterrein/’t Anker in Kesteren.

Samen met de betrokken partijen (gemeente, corporatie, zorg- en welzijnsinstellingen en de eerste lijns gezondheidszorg) is het concept voor een verzorgingscentrum, zelfstandige woonvormen, zorg- en dienstverlening evenals een bibliotheek ontwikkeld en juridisch-planologisch en financieel (grond- en opstalexploitatie) uitgewerkt.

Nieuws

Werken bij Public Result?