Toekomst Beleid voor de Stad Wonen

Binnen VROM is het DG Wonen, Directie Strategie belast met het ontwikkelen en uitdragen van het strategisch beleid voor het thema wonen. De gekozen beleidsstrategie wordt onderbouwd door het doen van relevant onderzoek en het maken van verkenningen. Daarnaast vallen de werkgebieden financiën en control ook binnen deze directie. Binnen dit takenpakket valt op dit moment ook de financiële en beleidsmatige toekomst van het ISV en het BLS als instrumenten van stedelijke vernieuwing, onder het project Toekomst Beleid voor de Stad.
Het ministerie van VROM heeft Public Result gevraagd om in de periode van 30 januari tot eind oktober 2006 tijdelijk de projectleiding in te vullen voor het project Toekomst Beleid voor de Stad.

VROM-congres ‘Kijk: mijn wijk!’

Voor deze opdracht is o.a. een bijdrage geleverd aan het VROM-congres ‘Kijk: mijn wijk!’ op 1 november 2006. Voormalig minister Winsemius sprak hier over de toekomst van de stedelijke vernieuwing in de speech: ‘Samen werken aan weerbare wijken’. Kees Stob was een van de sprekers in de workshop ‘Gebiedsgerichte incentives voor private investeringen’.

Het resultaat van het project Toekomst Beleid voor de Stad is de brief van voormalig minister Winsemius aan de Tweede Kamer in november 2006. De belangrijkste uitspraak in de brief is dat stedelijke vernieuwing ook na 2010 nog urgent is. Temeer omdat volgens onderzoek van VROM 140 wijken in Nederland afglijden naar achterstandsniveau en dat 40 wijken zich daadwerkelijk in de gevarenzone bevinden. Om de fysieke en sociale problemen in deze wijken aan te pakken is jaarlijks een rijksbijdrage van 1 tot 1,4 miljard euro nodig. De rijksbijdrage levert over een periode van 10 jaar een investering van 160 miljard euro op door andere partijen in de achterstandswijken.

Daarnaast heeft Public Result een beleidsmatige tussenstand opgesteld ten behoeve van een evaluatie van de financiële instrumenten voor het beleid voor de stad.  Doel van dit document was om inzicht te geven in de toenmalige stand van zaken en op basis hiervan een voorstel te doen voor de inhoudelijke agenda, het proces en de organisatie voor de aanpak.

Nieuws

Werken bij Public Result?