Ondersteuning Nota Gehandicaptenbeleid Wonen, welzijn en zorg

Voor Hagenaars met beperkingen bestaat een uitgebreid voorzieningenaanbod, waarmee participatie in de samenleving mogelijk blijft. Hierbij is het van belang om deze participatie op verschillende manieren te bevorderen, want Hagenaars met een beperking nemen nog altijd onvoldoende deel aan de samenleving. De gemeentelijke inzet is niet vrijblijvend, want de Wet Maatschappelijke Ondersteuning schept hiertoe verplichtingen en prestatievelden 5 en 6 maken dit concreet.

De Nota Gehandicaptenbeleid 2008 – 2011 geeft een concrete invulling aan het Haagse gehandicaptenbeleid. De Nota behandelt in een drietal speerpunten een groot aantal doelstellingen en actiepunten waaraan de gemeente uitvoering gaat geven in de komende jaren. Kenmerkend is de brede scoop van de nota: vele (gemeentelijke) partners buiten OCW hebben uitvoering te geven aan een aantal acties. Daarmee is er sprake van doortimmerd integraal beleid.

In opdracht van de gemeente Den Haag heeft Public Result de invoering van de Nota Gehandicaptenbeleid ondersteund in 2009 . Public Result heeft de Nota waar mogelijk meer SMART geformuleerd en het laatste proces van bestuurlijke afstemming succesvol doorlopen om tot een snelle uitvoering van het gehandicaptenbeleid te komen.

Aanvullend heeft Public Result in opdracht van de gemeente Den Haag een programma onder de nota opgesteld waarin resultaten, actiepunten en producten zijn benoemd ten behoeve van de uitvoering van de Nota Gehandicaptenbeleid 2008 – 2011. Daarnaast vulde Public Result op de afdeling MZV in de periode van juni 2009 tot december 2009 de positie van interim medewerker in ter ondersteuning.

Klik hier voor de Nota Gehandicaptenbeleid 2008-2011 van de Gemeente Den Haag (PDF).

Nieuws

Over kennisgebied Wonen, welzijn en zorg

Wonen, welzijn en zorg

Tegenwoordig hebben gemeenten een sleutelrol in het samenspel van wonen, welzijn en zorg. Zij hebben minder budget ter beschikking, maar zijn wel verantwoordelijk voor goede zorg v...

Lees verder >
Gekoppelde producten
Interim Alle producten