Masterclass futureproof beleid gezondheid

Technologische ontwikkelingen als robotisering, DNA modificatie, 3D bioprinting, kunstmatige intelligentie, beeldzorg en wearables hebben een disruptieve impact op de gezondheidszorg. Dit maakt een andere manier van werken noodzakelijk en leidt tot nieuwe vragen voor het beleid. Hoe zetten we technologie in voor preventieve gezondheidszorg, het langer thuiswonen van ouderen en meer zelfredzaamheid van patiënten? Wat betekent dit voor het personeel in de zorg en het aanpakken van de tekorten? Hoe betrekken we ketenpartners en komen we tot een businesscase met de verzekeraars?

 

Tijdens de masterclass krijg je concrete handvatten voor het formuleren en implementeren van futureproof beleid. Door te werken van buiten naar binnen én van later naar nu krijg je grip op maatschappelijke trends en technologische ontwikkelingen die nog verschillende kanten op kunnen gaan. Wat is het winnende scenario en hoe kom je daar? En: hoe blijf je flexibel genoeg om in te spelen op kansrijke ontwikkelingen?

 

Stappen maken doe je het effectiefst met alle belanghebbenden samen. Niet alleen om het noodzakelijke draagvlak te creëren, maar ook om al hun denkkracht, energie en middelen te mobiliseren en te benutten. Daarom bespreken we tijdens de masterclass het wat en het hoe van coproductie met burgers, instellingen en bedrijfsleven. Hoe zorg je ervoor dat je aansluit bij wat er werkelijk speelt in je doelgroep? Dat alle neuzen dezelfde kant op staan? Dat iedereen investeert in het realiseren van een duurzaam resultaat?

Leerdoelen

Dit mag je van de masterclass verwachten:

 • Inzicht in de strategische impact van technologische ontwikkelingen op je eigen beleidsterrein, de risico’s en de kansen;
 • Een toekomstbeeld van je organisatie en van de noodzakelijke maatregelen om dat toekomstbeeld te realiseren;
 • Een concreet stappenplan om eindgebruikers en ketenpartners te betrekken in een proces van coproductie.

Doelgroep

De masterclass is bedoeld voor publieke professionals die meer willen weten over de impact van technologische ontwikkelingen om hun beleid futureproof te maken en te houden.

 

 

Programma

Op de agenda staan de volgende 4 onderdelen:

 • Een blik in de toekomst: wat komt er op ons af en hoe urgent is het om daarop te reageren?
 • Strategisch perspectief voor publiek beleid: hoe ziet het ideale toekomstbeeld er uit en wat is daarvoor nodig?
 • Coproductie: hoe komen we samen met eindgebruikers en ketenpartners tot doorbraken en niet-vrijblijvende afspraken?
 • Strategische roadmap: welke stappen ga je zetten om deze ontdekkingsreis naar de toekomst op gang te brengen?

 

We beginnen om 9.30 uur en sluiten om 17.00 uur af met een borrel.

 

Er is deze dag ruimte voor maximaal 15 deelnemers.

 

Kosten

Deelname aan de Masterclass kost € 695,- (excl. btw). Dit is inclusief alle studiematerialen en lunch.

 

 

Direct inschrijven

  Naam *

  E-mailadres *

  Telefoonnummer


  Werken bij Public Result?