Regio Deal Zuid-Hollandse Delta Economische structuurversterking, Regionale investeringsagenda

Resultaten in het kort

• Een Regio Deal aanvraag
• 12 interviews
• Focusgroep per onderwerp
• Impactmonitor en kostenraming

 

Over dit project

Kracht van de Zuid-Hollandse Delta

Na een succesvolle Regio Deal in de derde tranche waarin het innovatieve samenwerkingsverband tussen de gemeente Goeree-Overvlakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard, Voorne aan Zee en recreatieschap Voorne-putten was ontstaan, kreeg Public Result de eer om de regio te begeleiden naar een nieuwe Regio Deal. De Zuid Hollandse Delta was namelijk klaar om de volgende stap te zetten.  

Landschap en stedelijk

Rijdend door de prachtige landschappen en fietsend over de dijken van de Zuid-Hollandse Delta zie je niet wat er echt achter de voordeur speelt. Ook niet wanneer je uitkijkt over het water of slentert langs al die bijzondere en historische plekken. De grootstedelijke omgeving van wereldstad Rotterdam is altijd nabij en daardoor is de regio het ‘schakelgebied’ tussen stad, land en haven. Ogenschijnlijk en in essentie een zorgeloze plek voor de 300.000 inwoners om er met plezier te wonen, werken en recreëren. Een gebied om trots op te zijn. Tegelijkertijd liggen er nu én de komende tijd gevaren op de loer die direct invloed hebben op de brede welvaart.  

Brede welvaart onder druk

Ondanks de successen van de eerste Regio Deal zijn er zorgen. Door vergrijzing en ontgroening zijn grote tekorten op de arbeidsmarkt ontstaan en is de kansenongelijkheid fors gestegen. Voorzieningen verdwijnen, het verenigingsleven kalft af, kwetsbare wijken in onze steden dreigen verder af te glijden en de ondernemers in en buiten de regio missen gekwalificeerd personeel. De regio voelt zich niet voorbereid op de naderende landbouw- en energietransities. Een succesvolle omzwaai van de Rijksoverheid is cruciaal.

De Delta paradox aanpakken

De paradoxale werking tussen successen op de brede welvaartsmonitor, maar achterblijvende economische, ruimtelijke en transitieontwikkelingen was de kern van deze Regio Deal. Daarom is gefocust op:
– Leefbaarheid: De vergrijzing en vergroening moeten aangepakt worden voordat deze problemen onhoudbaar worden.
– Economie: De uitdagingen op de arbeidsmarkt, de grote pendel uit de regio en het tekort aan innovatie houden voortgang binnen de regio tegen. Hier wilt de regio iets aan doen.
– Landschap: Het klimaat verandert en het aantal uitdagingen in de regio groeit, zoals de kans op wateroverlast, hitte, droogte en verzilting. Het iconische deltalandschap staat onder druk.
Deze problematiek wenst de regio aan te pakken door een breed scala aan maatregelen in te zetten, waaronder de creatie van een groene campus, betere energiesystemen in de wijk, in te zetten op kust ontwikkeling, een veilige omgeving en meer!

Aanpak

Om de regio te helpen te komen tot de aanvraag van de Regio Deal heeft Public Result een slagvaardige aanpak neergezet.

Door te bepalen wat het gezamenlijke verhaal is. Dit goed te toetsen en vervolgens een uitwerking te maken van de uitvoering, impactmonitor en financiering zijn wij samen met de Regio gekomen tot de volgende stap voor de Zuid Hollandse Delta!

Nieuws

Werken bij Public Result?