Naar een visie op rijksvastgoed Optimalisatie gemeentelijke voorzieningen

Resultaten in het kort

• Programmaposter
• 10 interviews
• 2 à 3 inhoudelijke vormingssessies
• Visie op rijksvastgoed

 

Over dit project

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) werkt met veel ambitie aan het realiseren en beheren van vastgoed voor zijn gebruikers en zet daarbij gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen. De portefeuille rijksvastgoed en gronden is aanzienlijk; alleen het Rijksvastgoedbedrijf beheert al twaalf miljoen vierkante meter aan gebouwen en negentigduizend hectare grond.

 

De Rijksportefeuille vertegenwoordigd niet alleen een aanmerkelijke financiële waarde, maar ook een maatschappelijke waarde. In de portefeuillestrategie (2019) is vastgelegd dat, naast het huisvesten van de gebruikers (flexibel en innovatief), het RVB met haar vastgoed ook wil bijdragen aan duurzaamheid en andere maatschappelijke doelen zoals (digitale) bereikbaarheid en connectiviteit, gezondheid en klimaatadaptiviteit, kwaliteit openbare ruimte & leefomgeving, balans en differentiatie in ruimtelijke structuur, leefbaarheid, (sociale) veiligheid en cohesie en het economisch potentieel.

 

Een nieuwe visie op het Rijksvastgoed

Parallel aan de portefeuillestrategie heeft het RVB behoefte aan een verbindende visie die de basis kan vormen voor de huidige portefeuillestrategie en op een inspirerende wijze weergeeft wat het RVB in de toekomst wil bereiken. Deze visie moet: verbinden, focus brengen en keuzes mogelijk maken; inspireren; de basis vormen om in gesprek te gaan met organisatie, klant en gebruikers; eens in de zoveel tijd kunnen worden bijgesteld. Het RVB heeft Public Result gevraagd een verbindende visie op het Rijksvastgoed op te stellen.

In het traject om te komen tot een toekomstbeeld op het Rijksvastgoed stelt Public Result 3 sporen op waaruit de bouwstenen van de visie naar voren zullen komen.

 

Visiescan

Door middel van deskresearch naar bestaande documenten (portefeuillestrategie, kamerbrieven, strategieën per deelportefeuille, adviezen aan het RVB (bijv. college rijks adviseurs) stellen wij overzichtelijke dashboards op waarmee een beeld gecreëerd wordt van de bouwstenen van de visie die er nu al liggen. Deze visiescan vormt de basis voor de inhoudelijke gesprekken zoals interviews en focusgroepen.

 

Benchmark

Het RVB is niet het enige grote vastgoedbedrijf in Nederland. Door middel van een analyse naar verschillende visies van andere relevante vastgoedpartijen (uit binnen- en buitenland) nemen we best practices mee in de te ontwikkelen visie voor het RVB die daarmee ook aansluiting kan vinden op visies van partijen uit het brede netwerk van het RVB.

 

Interne/externe interviewronde

Aanvullend op de visiescan en benchmark voeren wij verdiepende interviews met enkele relevante actoren.

 

Uiteindelijk gaat er een visie op het Rijksvastgoed van de toekomst ontstaan. Deze visie geeft op een inspirerende wijze weer wat de RVB in de toekomst wil bereiken vanuit haar identiteit en toegevoegde waarde voor haar klanten, gebruikers en de maatschappij.

Nieuws

Werken bij Public Result?