Optimalisatie maatschappelijk vastgoed Wijken

Als gemeente staat u voor de leefbare  kernen en wijken voor alle inwoners. Een duurzaam, modern maar ook betaalbaar aanbod van voorzieningen is daarvoor van groot belang. Maar hoe speelt u in op veranderingen in de bevolking waardoor vraag en aanbod niet meer op elkaar aansluiten? Hoe kunnen we jaarlijkse tegenvallers in de exploitatie voorkomen? Kunnen we functies slim combineren? Waar gaan we in functionele kwaliteit investeren en waar niet? Welke objecten lenen zich eventueel voor verkoop? En als we minder in stenen stoppen, kunnen we dan meer geld aan mensen besteden? En hoe zorgen we dat bewoners en maatschappelijke partners meedoen om tot slimme oplossingen te komen?

 

Vier gerichte stappen

Door in vier gerichte stappen van een inventarisatie van het maatschappelijk vastgoed te komen naar concrete optimalisatie voorstellen waarbij iedereen investeert in de realisatie. Wij geloven dat dit optimum alleen gevonden kan worden als er een nieuw samenspel tussen overheid, instellingen, bedrijven en burgers wordt gevonden. Een beroep op hun zelfwerkzaamheid en creativiteit is van belang om tot slimme oplossingen te komen daar waar het draagvlak voor voorzieningen afkalft. Wij laten dan telkens in kaartbeelden de consequenties zien van de keuzes voor de betaalbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit van voorzieningen. We maken daarbij gebruik van een unieke begrotingskoppeling om voortdurend de betaalbaarheid van de oplossingen te toetsen.

Voor de optimalisatie maatschappelijk vastgoed maken we gebruik van de Transitieatlas.

In 4 stappen naar een optimalisatie van uw maatschappelijk vastgoed

Stap 1: De basis op orde

Allereerst is het noodzakelijk de database te vullen met alle kerngegevens van het maatschappelijk vastgoed.Ook initiatieven uit de samenleving die bekend zijn worden geladen. Ook zal als onderdeel van de basis een gevoeligheidsanalyse op de gemeentelijke begroting worden uitgevoerd: hoe bewegen voeding en uitgavenpatroon van de gemeente mee met de verwachte bevolkingstransitie?

 

Stap 2: Kansenversneller

In stap 2 brengen we de kernen aan zet. Bewoners en maatschappelijke partners geven hun wensen en initiatieven aan. Deze voorstellen worden doorgerekend op effecten en financiën. Hiervoor kunnen we een interactieve game inzetten, samen bouwen aan voorzieningen.

 

Stap 3: Optimalisatie

Als derde globale stap zal zo nodig een optimalisatie plaatsvinden van het uitgangspuntenscenario. Waar kunnen we slim combineren of samenvoegen? Hoe kunnen we vierkante meters slimmer gebruiken? Hier komt een voorkeursscenario uit naar voren (kaartbeelden en financiële vertaling binnen de begrotingskaders).

 

Stap 4: Concrete businesscases

Hoe gaan we de optimalisatievoorstellen concreet per kern uitvoeren? Waar kunnen we initiatieven tot (verdere) optimalisatie benutten? Wat betekent dit voor de gemeente begroting? De resultaten zijn concrete businesscases die samen met partijen uitvoering geven aan de noodzakelijke optimalisatie.

 

Concrete resultaten:

Bewustwording, scenario’s voor optimalisatie vastgoed met draagvlak, concrete businesscases voor uitvoering, begrotingsevenwicht.


 
Over kennisgebied Wijken

Wijken

Kansrijke wijken De eigen wijk moet een plek zijn waar het prettig is om te leven en waar de inwoners de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun talenten in te ...

Lees verder >