Pilot opvang AWBZ bezuinigingen Wonen

Sinds januari 2009 zijn de functies Activerende en Ondersteunende Begeleiding in de AWBZ opgeheven. Nederlanders worden geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het wegvallen van deze functies en een oplossing te vinden in de vorm van mantelzorg of Wmo. De gemeente Den Haag heeft vanuit het Rijk een bedrag beschikbaar gesteld gekregen ten behoeve van het welzijnsbeleid als compensatie voor het wegvallen van de AWBZ. Deze collectieve welzijnsarrangementen zijn aanvullend op de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

De vraag is of de nieuwe oplossingen voldoende zijn voor de bestaande vraag naar ondersteuning en niet leiden tot schrijnende situaties van vereenzaming, maatschappelijk isolement en/of gebrekkige toegang tot zorg.

Enkele partijen die zich bezighouden met het zorgaanbod in Den Haag hebben besloten hiertoe een praktijk georiënteerde pilot op te zetten om inzicht te krijgen in bovenstaand vraagstuk.

Public Result fungeerde in 2010 en 2011 als onafhankelijk aanjager voor pilots in dit proces en nam de rol van voorzitter voor de stuurgroep op zich. Daarvoor bewaakte en bevorderde Public Result de samenwerking tussen de partijen en leverde ondersteuning bij het opstellen van besluitvormende notities.

Nieuws

Werken bij Public Result?